Keskiviikkona 22.5.2019 minulla oli ilo jakaa Psoriasisliiton hopeiset ansiomerkit yhdistyksemme pitkäaikaiselle toimijoille 🌞

Yhdistystoiminnan vapaaehtoisten toimijoiden työ jää usein liian vähälle huomiolle. Kuitenkin se työ mitä puheenjohtajat, sihteerit, rahastonhoitajan, tiedottajat ja muut toimijat tekevät oman työnsä ja toimiensa ohella mahdollistaa koko toiminnan, ilman heitä ei mikään yhdistys ole olemassa !  

Annika Ollila on toiminut vuosia ansiokkaasti sihteerinä ja rahastonhoitajana, touhunnut mukana monlaisissa tapahtumissa, järjestäen ja toimien niissä. Birgitta Kreivi- Hautamäen työ yhdistyksessä on ollut toimia puheenjohtajana, sihteerinä sekä samoissa tapahtumissa kuin Annikakin, hän myös jatkaa edelleen hallituksemme varajäsenenä.

Molemmat ovat lisäksi olleet vertaistukihenkilöinä, Annika liikuntavastaavana ja Birgitta lamppuvastaavana.

KIITOS molemmille ihan kaikesta 💐

Tapaamme varmasti molempia tapahtumissamme!