Yhdistyksemme vuosikokouksessa 25.4.2019 hyväksyimme tulevan vuoden toimintasuunnitelman. Tässäpä tietoa 😊

1. Yleistä yhdistyksestä ja sen toiminnasta

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry on perustettu 15.3.1978. Vuosi 2018 on yhdistyksen 41. toimintavuosi, jota juhlittiin 17.4.2018 Oulun Hotelli Edenissä. Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen toiminta-alueena ovat Oulun läänin läntiset osat: Oulu, Lumijoki, Liminka, Siikalatva, Pyhäntä, Utajärvi, Muhos, Tyrnävä, Kempele, Hailuoto, Ii, Kuivaniemi, Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.
Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen tarkoituksena on toimia Psoriasisliiton paikallisena jäsenyhdistyksenä, olla omalla alueella psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana sekä edistää oman alueen psoriaatikkojen hoito-, matka- ja koulutusmahdollisuuksia. Pohjois- Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan.

2. Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia pidetään yksi hallituksen määrittämänä päivänä tammi-huhtikuussa. Yhdistyksen kokousten päätöksiä ja toimintaperiaatteita toteuttaa yhdis- tyksen hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan ja voi asettaa avukseen toimikuntia.
Hallituksen kokoonpano 2019:
Puheenjohtaja: Päivi Pesola
Varapuheenjohtaja: Merja Puolanne-Törmälä Varsinainen jäsen/sihteeri/rahastonhoitaja: Annika Ollila Varsinainen jäsen: Marita Kähkölä
Varsinainen jäsen: Esa Harvala
Varajäsen: Sami Luoto
Varajäsen: Birgitta Kreivi-Hautamäki
Hallitus toimii uuden hallituksen valintaan saakka.

3. Toiminta ja edunvalvonta

Yhdistyksen toiminnassa kiinnitetään vuonna 2019 edelleen aktiivisten toimijoiden ja tapah- tumiin osallistujien sitouttamiseen sekä yhdistyksen näkyvyyden lisäämiseen mm. sosiaali- sessa mediassa.

Kokoukset:

 • Hallitus kokoontuu toimintavuoden aikana 5-10 kertaa riippuen käsiteltävien asioiden tärkeydestä ja ajankohtaisuudesta
 • Lisäksi pidetään mahdollisia suunnittelu- / ideointipäiviä
 • Mahdolliset yhdistystreffit
 • Sääntömääräinen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa

Tapahtumat:

 • Vertaistukitapahtumia järjestetään 6-8 kertaa/vuosi
 • Osallistumme Psoriasisliiton järjestämiin tapahtumiin
 • Järjestämme ja osallistumme tapahtumiin yhdessä muiden toimintaympäristössä
  olevien yhdistysten ja liittojen kanssa
 • Kutsumme jäseniä aktiivisesti mukaan matalalla kynnyksellä ja kuuntelemme
  millainen toiminta jäseniämme kiinnostaa
 • Osallistumme Psoriasisliiton Pohjois-Suomen aluekoulutus ja -kokouspäiville
 • Osallistumme mahdollisiin toripäiville, messuille tms. tai jalkaudumme kaupp-
  keskuksiin

Luento- ja valistustilaisuudet:

 • Asiantuntijaluennot vähintään kerran vuodessa
 • Mahdolliset luennot yhteistyössä Psoriasisliiton kanssa
 • Edustus OYS:in järjestöpisteellä (Järjestöt sairaalassa -hanke)
 • Kokemuskouluttajien toiminta

Virkistystoiminta:

 • Osallistuminen mahdollisille valtakunnallisille tai alueellisille kesäpäiville
 • Järjestämme koko perheen joulujuhlat
 • Kesäretki Hailuotoon elokuussa
  Yhteistyö muiden paikallisyhdistysten sekä muiden psoriasisyhdistysten kesken:
 • Pyrimme tekemään yhteistyötä alueen muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa, mm. Reumaliiton, Selkäliiton, Pohjoisen luut lujiksi -yhdistyksen ja Iholiiton paikallisyhdistysten sekä Pohjois-Suomen Atopiayhdistyksen kanssa
 • Järjestöt sairaalassa -hanke

Edunvalvonta:

 • Oulun seudun vammais- ja kansanterveysjärjestöjen jäsenyys (vamjaka)
 • Yhdistyksen psoriasista sairastavilla jäsenillä mahdollisuus hakea avustusta oma-
  kustanteisesta etelänmatkastaan

4. Talous

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. Yhdistyksen toiminnan mahdol- listavat tuotot koostuvat pääsääntöisesti Psoriasisliiton jäsenmaksu palautuksista. Lisäksi tuottoja odotetaan tulevan Pieni ele -keräyksestä, valohoitolaitteiden vuokraamisesta, arpa- jais-tuotoista, tuotteiden myynnistä ja mahdollisista lahjoituksista.
Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea avustusta tapahtumien järjestämiseen Veikkauksen (STEA) jäsenjärjestöavustusta Psoriasisliitolta. Yhdistyksen rahat on tarkoitettu yhdistyksen kaikkien jäsenten käyttöön. Talouden hoitamisesta vastaa yhdistyksen hallitus.