Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry Vuosikertomus 2018

YLEISTÄ YHDISTYKSESTÄ JA SEN TOIMINNASTA

Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistys ry on perustettu 15.3.1978. Vuosi 2018 oli yhdistyksen 40. toimintavuosi. Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen toiminta-alueena ovat Oulun läänin läntiset osat: Oulu, Lumijoki, Liminka, Siikalatva, Pyhäntä, Utajärvi, Muhos, Tyrnävä, Kempele, Hailuoto, Ii, Kuivaniemi, Raahe, Siikajoki ja Pyhäjoki. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu.
Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen tarkoituksena on toimia Psoriasisliiton paikallisena jäsen- yhdistyksenä, olla omalla alueella psoriaatikkojen yhdyssiteenä ja edunvalvojana sekä edistää oman alueen psoriaatikkojen hoito-, matka- ja koulutusmahdollisuuksia. Pohjois-Pohjanmaan psoriasis- yhdistyksen toiminta perustuu toimintasuunnitelmaan.

JÄSENISTÖ

Vuoden 2018 lopussa Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksessä oli jäseniä yhteensä 632 joista jäsenmaksun maksaneita oli 504 (v. 12/2017 lasketun jäsenmäärän mukaan, 492). Näistä nuoriso- jäseniä oli 46 joista maksaneita 25 (28) sekä lapsijäseniä (alle 15-vuotiaat lapset) 9 (8). Jäseniä, jotka eivät ole maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksua oli 118 (varsinaisia jäseniä 101, nuorisojäseniä 17). Vuonna 2018 yhdistyksestä erosi 13 jäsentä, joista yksi oli nuorisojäsen. Uusia jäseniä saimme 34, joista jäsenmaksun suoritti 22.

HALLITUS


● 18.4.2018 asti :
Puheenjohtaja Päivi Pesola ja varapuheenjohtaja Sami Luoto
Hallituksen jäsenet Annika Ollila, Birgitta Kreivi-Hautamäki ja Esa Harvala. Sihteeri ja rahastonhoitaja Annika Ollila.
● Hallitus 18.4 alkaen:
Puheenjohtaja Päivi Pesola ja varapuheenjohtaja Merja Puolanne-Törmälä Hallituksen jäsenet: Esa Harvala, Marita Kähkölä ja Annika Ollila. Varajäsenet: Birgitta Kreivi-Hautamäki ja Sami Luoto. Sihteerinä ja rahastonhoitaja Annika Ollila.
YHDISTYKSEN VASTUUHENKILÖT
Vertaistukihenkilö: Merja Puolanne-Törmälä, Annika Ollila, Esa Harvala Kokemuskouluttaja: Birgitta Kreivi-Hautamäki, Annika Ollila Liikuntavastaavat: Merja Puolanne-Törmälä, Annika Ollila Lamppuvastaava: Esa Harvala
Vaalikeräysvastaava: Birgitta Kreivi-Hautamäki, Päivi Pesola Jäsenvastaava: Annika Ollila
Tiedotus- ja somevastaava, yhdistyskehittäjä: Annika Ollil

KOKOUKSET

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen sääntömääräisiä vuosikokouksia pidettiin vuoden 2018 aikana yksi (1):
18.4.2019 vuosikokous, Oulun Kumppanuuskeskus, kokoustila Asema. ​Oulu)​, 7 osallistujaa
Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksen hallitus kokoontui toimintavuoden aikana seitsemän (7) kertaa:
30.1.2018 13.2.2018 13.3.2018 18.4 2018 28.8.2018 18.10.2018 


YHDISTYKSEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT Tammikuu 2018

Pieni ele -keräys presidentinvaalien yhteydessä, yhdistyksen keräyspaikat olivat Ympäristö- talo ja Oulunlahden koulu.
Helmikuu 2018
Psoriasistapahtuma: Valonpäivä 6.2.2018, paikalla 10 osallistujaa
Maaliskuu 2018
● Pohjois- Suomen aluekoulutus- ja kokous 17-18.3.2018, Hotelli Eden Oulu. Mukana: Sami Luoto, Esa Harvala, Merja Puolanne Törmälä ja Annika Ollila
● Pohjois- Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksen 40- vuotisjuhla 17.3.2018
o Luento Psoriaatikon hyvä hoito: Sh Helena Rautio o Kuorolaulua: Ouluttaret naiskuoro Oulusta
● Psoriasisliiton järjestöpäivät Turku, Osallistujana Esa Harvala
● Vertaistukitapaamiset aloitettiin 13.3 2018.
Lokakuu 2018
● 29.10.2018 Maailman Psoriasispäivä Oulun uimahalli, Raksila Oulu. Yhteistyössä Psoriasisliiton (Järjestösuunnittelija Anne Savuoja) kanssa. paikalle saapui useita kiinnostuneita ja saimme sieltä uusia jäseniä
● 10.11.2018 Kehittämispäivä ja luentotilaisuus Raahessa. Paikalla
o Luento Psoriaatikon hyvä hoito: Sh Helena Rautio
o Merja Puolanne- Törmälä ja Anne Savuojan kanssa innostimme raahelaisia
jäseniä vertaistukitoimintaan. Mukana oli myös PJ. Päivi Pesola ja Marita Kähkölä
Marraskuu 2018
● 24.11.2018 Kuka meistä hyötyy ja miten -vaikuttavuuskoulutus, Marita Kähkölä osallistui koulutukseen
Joulukuu 2018
● Koko perheen Joulujuhla 11.12.2018, Lintulammen asukastuvalla (Höyhtyän Välke). Paikalle saapui 30 osallistujaa

VERTAISTUKI

● Vertaistukiryhmä kokoontui 6 kertaa, 13.3.2018, 24.4.2018, 22.5.2018. 18.8.2018, 20.9.2018, 22.11.2018.
● Paikalla oli vaihdellen 5- 10 henkilöä
● Tapaamisissa mukana oli liikuntaa, kulttuuria, tietoa ja tukea. Useimmat tilaisuudet
järjestettiin Kumppanuuskeskuksen tiloissa
● Ryhmässä on tehty keppijumppaa, tasapainoharjoituksia, rentoutumisharjoituksia,
”levyraati”, puistokävely, verkostokartta tekemistä...
● Yhdessä on aina vaihdettu ajatuksia ja kokemuksia.
● Olemme jakaneet tietoa Psoriaasisliiton tarjoamista mahdollisuuksista, mm
Psorilinjan toimintaa sekä Ihon aika -lehteä.
● Tietoa annettiin myös mm. aurinkopainotteisista sopeutumisvalmennus kurssista.

VALOHOITOLAITTEET

  • Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen hallinnassa oli Oulussa kaksi UVB-valo- hoitolaitetta koko vartalon hoitoon. Yksi hiuspohjan hoitoon tarkoitettu psorikampa poistettiin käytöstä. Raahen yksi UVB-valohoitolaite koko vartalon hoitoon lahjoitet- tiin Anne Savuojan kautta Kittilään koska Raahen terveyskeskus oli saanut valohoito- laitteen
  • Valohoitolaitteiden vuokraamisesta on vastannut Oulussa Esa Harvala
  • Yhdistyksen valohoitolaitetta ei lainannut kukaan vuonna 2018

JÄSENILLE MYÖNNETYT AVUSTUKSET

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys on varannut talousarvioon vuosittain 1500 euroa oma- kustanteisten ulkomaanmatkojen matka-avustuksia varten. ​Avustuksen suuruus määräytyy hakemusten määrän mukaan. Yhdistys on myöntänyt matka-avustusta 57,69 euroa 26:lle Pohjois- Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen psoriasista sairastavalle jäsenelleen vuoden 2018 aikana tehdystä omakustanteisesta ulkomaanmatkasta.

TIEDOTUS

Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen tilaisuuksista ja tapahtumista tiedotettiin yhdistyksen koti- sivuilla (www.oulupsori.fi), Psoriasisliiton tapahtumakalenterissa (​www.psori.fi​), sosiaalisessa mediassa Facebookissa (​https://www.facebook.com/groups/172570616123130/​), paikallisessa sanomalehdessä (Oulu-lehti) ja Ihonaika –lehdessä. Jäsenille lähetettiin sähköpostitse yhdistyksen jäsentiedote kerran vuoden 2018 aikana.
Teimme päätöksen, että vuonna 2019 uusimme yhdistyksen verkkosivut

PSORIASISLIITON LUOTTAMUSHENKILÖTOIMINTA

Psoriasisliiton liittohallitukseen ja liittovaltuustoon on valittu luottamushenkilöt vuosiksi 2017–2019. Pohjois-Pohjanmaan Psoriasisyhdistyksestä liittohallituksen varajäsenenä on toiminut Esa Harvala sekä liittovaltuuston varsinaisena jäsenenä Juhani Aamuvuori ja varajäsenenä Annika Ollila.

VAMMAISJÄRJESTÖTOIMINTA
Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys on jäsenenä Oulun seudun vammais- ja kansanterveys- järjestöt ry:ssä (vamjaka). Yhteyshenkilönä on toiminut Päivi Pesola.
VARAINHANKINTA
Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa ja sen käytössä olevat varat on tarkoitettu yhdistyksen kaikkien jäsenten käyttöön.
Yhdistyksen toiminnan mahdollistavat tuotot ovat koostuneet pääsääntöisesti Psoriasisliiton jäsen- maksupalautuksista. Lisäksi tuottoja on tullut vähän valohoitolaitteiden vuokraamisesta, arpajais- tuotoista ja tuotteiden myynnistä.
Yhdistyksellä on ollut mahdollisuus hakea avustuksia tapahtumien ja liikuntatapahtumien järjestämi- seen. Vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistys sai STEA:n jäsenjärjestöavustusta Psoriasisliitolta.
Talouden hoitamisesta on vastannut yhdistyksen hallitus.
TILINHOITO, KIRJANPITO JA TOIMINNANTARKASTUS
Pohjois-Pohjanmaan psoriasisyhdistyksen tiliä on hoitanut yhdistyksen sihteeri ja rahastonhoitaja Annika Ollila.
Yhdistyksen kirjanpitoa on hoitanut Tilit tasan -tilipalveluista Johanna Rahkala. Toiminnantarkastajana on toiminut Juhani Uhlgren.